Цветовая схема
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения

Лабораторні дослідження

В лікарні працює потужна клініко-діагностична лабораторія, в якій проводиться весь спектр лабораторних досліджень. Всі аналізи виконуються за сучасними методиками, що дозволяє отримати достовірні результати. Щороку нашою лабораторією виконується до 500 тисяч досліджень, що свідчить про їх високий рівень надійності. У 2017 році клініко-діагностична лабораторія отримала новітнє обладнання, яке дозволило збільшити спектр, підвищити якість і швидкість проведених досліджень. Кожен рік лабораторія лікарні проходить незалежне тестування в Українському Референс-центрі з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В КДЛ КНП«ОЛІЛ м.МАРІУПОЛЬ»

Назва величин, що вимірюються

Назва та опис об’ єктів вимірювань

Діапазон вимірювань

Похибка вимірювань

аспартатамінотрансфераза

сироватка

0,028-1,01мккат/л

V≤ 6%

аланінамінотрансфераза

сироватка

0,028-1.01 мккат/л

V≤ 6%

аспартатамінотрансфераза (кінетика)

сироватка

0,10-5,71 мккат/л

V≤ 2,8%

аланінамінотрансфепаза (кінетика)

сироватка

0,09-5,71 мккат/л

V≤ 2,3%

α -амілаза

сироватка

3,3-36,0 мг/сл

V≤ 10 %

α -амілаза

сеча

3,3-36,0 мг/сл

V≤ 10%

гамма-глутамілтранспептідаза

сироватка

0,05-5,00 мккат/л

V≤ 5%

лужна фосфатаза

сироватка

100-10000 нмоль/сл

V≤ 7%

глюкоза

сироватка

1-30 ммоль/л

V≤ 5%

глюкоза

сеча

1-30 ммоль/л

V≤ 5%

загальні ліпіди

сироватка

2-12 г/л

V≤ 5%

загальний холестерин

сироватка

0,25-20 ммоль/л

V≤ 5%

тригліцериди

сироватка

0,11-11 ммоль/л

V≤ 5%

сероглікоїди

сироватка

0-15 відн. од. SH

V≤ 10%

загальний білок

сироватка

5-150 г/л

V≤ 10%

креатинин

сироватка

30-885 мкмоль/л

V≤ 5%

сечова кислота

сироватка

80-1200 мкмоль/л

V≤ 5%

тимолова проба

сироватка

2-20 відн. од. SH

V≤ 10%

білірубін  загальний

сироватка

3,4-340,0 мкмоль/л

V≤ 5%

білірубін  прямий

сироватка

3,4-340,0 мкмоль/л

V≤ 5%

залізо

сироватка

4,0-200,0 мкмоль/л

V≤ 5%

кальцій загальний

сироватка

0,01-6,5 ммоль/л

V≤ 10%

хлориди

сироватка

10-130 ммоль/л

V≤ 3%

натрій

сироватка

40-400 ммоль/л

V≤ 3%

калій

сироватка

2-20 ммоль/л

V≤ 4%

магній

сироватка

0,2-2,1 ммоль/л

V≤ 3%

сечовина У

сироватка

2-33,3 ммоль/л

V≤ 5%

сечовина Д

сироватка

2,5-25,0 ммоль/л

V≤ 5%

карбоксігемоглобін

сироватка

0-100%

Не регламентується

глікозілірований гемоглобін

сироватка

2,0-22,0 мкмоль/фрукт гНb

V≤ 6%

β -фібріноген

плазма

0,7-5,0 г/л

Δ ± 1,0мг

протромбіновий час

плазма

12-110 с

V≤ 10%

тромбіновий час

плазма

11-20 с

V≤ 10%

АПТЧ

плазма

30-300с

V≤ 6%

гемоглобін

Кров капілярна

10-200г/л

V≤ 2%

еритроцити

Кров капілярна

Не нормується

V≤ 10%

лейкоцити

Кров капілярна

Не нормується

V≤ 10%

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів)

Кров капілярна

0-90 мм/год

Δ ± 1 мм/год

формені елементи крові

Кров капілярна

0-100%

Не регламентується

ретікулоцити

Кров капілярна

Не нормується

Не регламентується

тромбоцити

Кров капілярна

Не нормується

Не регламентується

збудники малярії

Кров капілярна

Відсутні-наявні

Не регламентується

збудники філярії

Кров капілярна

Відсутні-наявні

Не регламентується

LE-клітини

Кров венозна

Відсутні-наявні

Не регламентується

тривалість кровотечі(м.Дюка)

Кров капілярна

60с -30хв

Δ ± 1,6с

час сгортання (м.Сухарєва)

Кров капілярна

60с -30хв

Δ ± 1,6с

час сгортання (м.Лі-Уайта)

Венозна кров

60с -30 хв

Δ ± 1,6с

осмотична резистентність еритроцитів

Кров капілярна

0,7-0,2%

Не регламентується

гематокрит

Кров капілярна

0-100%

V≤ 3%

кількість

сеча

Не нормується

Не регламентується

прозорість

сеча

Не нормується

Не регламентується

питома вага

сеча

1000-1050 кг/м3

Δ ± 1кг/м3

глюкоза

сеча

Відсутня-присутня

Не регламентується

рН

сеча

4,0-10,0

Не регламентується

циліндри

сеча

Не нормується

Не регламентується

лейкоцити

сеча

Не нормується

Не регламентується

еритроцити

сеча

Не нормується

Не регламентується

епітклій

сеча

Не нормується

Не регламентується

білок Бенс-Джонса

сеча

Відсутній-присутній

Не регламентується

проба Зимницького

сеча

1000-1050 кг/м3

Δ ± 1кг/м3

питома вага

сеча

1000-1050 кг/м3

Δ ± 1кг/м3

  білірубін

Сеча

Відсутній-присутній

Не регламентується

  білок

Сеча, випотні рідини

0-1,0 г/л

Не регламентується

формені елементи

сеча

Не нормується

Не регламентується

аналіз Нечипоренка

сеча

Не нормується

Не регламентується

формені елементи

сеча

Не нормується

Не регламентується

аналіз Адис-Каковського

сеча

Не нормується

Не регламентується

кетонові тіла

сеча

0-++++

Не регламентується

клітинні елементи

Спинно-мозкова рідина

Не нормується

Не регламентується

колір

Спинно-мозкова рідина

Не нормується

Не регламентується

прозорість

Спинно-мозкова рідина

Прозора-мутна

Не регламентується

мікобактерії туберкульозу

Спинно-мозкова рідина

Відсутні-наявні

Не регламентується

глобулін (реакція Панді)

Спинно-мозкова рідина

Відсутній-наявний

Не регламентується

форма

кал

Не нормується

Не регламентується

слиз

кал

Не нормується

Не регламентується

детрит

кал

Не нормується

Не регламентується

епітелій

кал

Не нормується

Не регламентується

формені елементи

кал

Не нормується

Не регламентується

прихована кров

кал

Відсутна-наявна

Не регламентується

Яйця гельмінтів (м. збагачення)

кал

Відсутні-наявні

Не регламентується

личинки гельмінтів (м. Бермана)

кал

Відсутні-наявні

Не регламентується

яйця гельмінтів (ентеробіоз)

кал

Відсутні-наявні

Не регламентується

яйця гельмінтів (опісторхоз)

кал

Відсутні-наявні

Не регламентується

найпростіші

кал

Відсутні-наявні

Не регламентується

Н. pilori (якісне виявлення антигенів)

кал

Відсутні-наявні

Не регламентується

загальна кислотність

Шлунковий вміст

0-140 титр. од.

Не регламентується

вільна соляна кислота

Шлунковий вміст

0-80 титр. од.

Не регламентується

кількість

Вміст 12-палої кишки

Не нормується

Не регламентується

колір

Вміст 12-палої кишки

Не нормується

Не регламентується

прозорість

Вміст 12-палої кишки

Не нормується

Не регламентується

формені елементи

Вміст 12-палої кишки

Не нормується

Не регламентується

клітинні елементи

Вміст 12-палої кишки

Не нормується

Не регламентується

лямблії

Вміст 12-палої кишки

Відсутні-наявні

Не регламентується

яйця гельмінтів

Вміст 12-палої кишки

Відсутні-наявні

Не регламентується

колір

Випотні рідини з серозних порожнин

Не нормується

Не регламентується

питома вага

1000-1050 кг/м3

Δ ± 1кг/м3

прозорість

Не нормується

Не регламентується

серомуцин (проба Рівальта)

Не нормується

Не регламентується

формені елементи

Не нормується

Не регламентується

клітинні елементи

Не нормується

Не регламентується

атипові клітини

Відсутні-наявні

Не регламентується

колір

мокротиння

Не нормується

Не регламентується

характер

мокротиння

Не нормується

Не регламентується

консистенція

мокротиння

Не нормується

Не регламентується

формені елементи

мокротиння

Не нормується

Не регламентується

клітинні елементи

мокротиння

Не нормується

Не регламентується

кислотостійкі бактерії  туберкульозу

мокротиння

Відсутні-наявні

Не регламентується

атипові клітини

мокротиння

Відсутні-наявні

Не регламентується

формені елементи

Відділяєме зі статевих органів

Не нормується

Не регламентується

клітинні елементи

Не нормується

Не регламентується

мікрофлора

Не нормується

Не регламентується

атипові клітини

Не нормується

Не регламентується

формені елементи

Відділяєме з передміхурової залози

Не нормується

Не регламентується

клітинні елементи

Не нормується

Не регламентується

мікрофлора

Не нормується

Не регламентується

фізичні властивості

Сім’ яна рідина

Від 1 до 10 мл

Не регламентується

колір

Сім’ яна рідина

Не нормується

Не регламентується

в’ язкість

Сім’ яна рідина

Не нормується

Не регламентується

реакція

Сім’ яна рідина

Не нормується

Не регламентується

кількість сперматозоїдів

Сім’ яна рідина

Не нормується

Не регламентується

рухливість сперматозоїдів

Сім’ яна рідина

Не нормується

Не регламентується

HbsAg

сироватка

Відсутні-наявні

Не регламентується

HbcorAg

сироватка

ОГсрК0,2-ОГсрК+0,8

Не регламентується

HCV

сироватка

ОГсрК0,2-ОГср+1,5

Не регламентується

анатоксин правця

сироватка

0,007-64,0 МО/мл

Не регламентується

дифтерійний анатоксин

сироватка

0,007-64,0 МО/мл

Не регламентується

антитіла до висипного тифу

сироватка

Відсутні-наявні

Не регламентується

група крові

Кров венозна

Групи крові системи АВО

Не регламентується

резус-фактор

Кров венозна

Позитивний-негативний

Не регламентується

антитіла

Кров венозна

Наявні-відсутні

Не регламентується

С-реактивний білок

сироватка

Відсутні-присутні від 6,0 мг/л

Не регламентується

антистептолізін

сироватка

Негатив-позитив від 200 МО/мг

Не регламентується

ревмотоїдний фактор

сироватка

Негатив-позитив від 8 МО/мг

Не регламентується

антитіла до збуднику сифілісу

сироватка

Наявні-відсутні

Не регламентується

тропінін Т

сироватка

Наявні-відсутні

Не регламентується

Д-димер

Кров венознв

Наявні-відсутні

Не регламентується

антитіла до лямблій

сироватка

ОГсрК0,3-ОГсрК+0,8

Не регламентується

антитіла до ехінококу

сироватка

ОГсрК0,25-ОГсрК+0,50

Не регламентується

антитіла до аскарид

сироватка

ОГсрК0,25-ОГсрК+0,80

Не регламентується

антитіла до токсокар

сироватка

ОГсрК0,25-ОГсрК+0,80

Не регламентується

Ig E загальний

сироватка

0,1та вище

V≤ 8%

аутоантитіла до тіроїдної пероксідази

сироватка

4,0МЛ/мл та вище

V≤ 8%

тироксин вільний

сироватка

1,0 та вище

V≤ 8%

аутоантитіла до тиреоглобуліну

сироватка

10-1200 од/мл

V≤ 8%

тиреотропний гормон

сироватка

0,1МО/мл та вище

V≤ 10%

трийодтиронин

сироватка

0,5 нмоль/л та вище

V≤ 8%

тироксин

сироватка

10 нмоль/л та вище

V≤ 8%

загальний простатспецифічний антиген

сироватка

0,3 нг/мл та вище

V≤ 10%

вільний простат спеціфічний антиген

сироватка

0,07од/мл та вище

V≤ 10%