Цветовая схема
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения

Порядок госпіталізації до стаціонарних відділень

ПОРЯДОК

направлення та госпіталізації пацієнтів до

КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»

 

 1. Цей порядок регулює основні засади організації надання медичної допомоги в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» (далі – «ОЛІЛ м.Маріуполь») та умови, за яких пацієнт скеровується до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь», а також шляхи надходження пацієнтів до закладу.
 2. Надання медичної допомоги в КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» здійснюється у стаціонарних та амбулаторних умовах.
 3. Направлення пацієнтів до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» здійснюється у плановому та екстреному порядку.
 4. Плановий порядок направлення.
  1. Направлення пацієнта до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» у плановому порядку передбачає попереднє узгодження дати і часу проведення обстеження, консультації чи госпіталізації, що здійснюється лікуючим лікарем. Максимальний узгоджений термін проведення обстеження, консультації чи госпіталізації не може перевищувати одного місяця з дати заповнення направлення на обстеження, консультацію чи госпіталізацію у плановому порядку, а для онкологічних хворих – десяти днів. У разі неможливості здійснити планову госпіталізацію пацієнта в попередньо погоджений термін керівник підрозділу, до якого має бути здійснена госпіталізація, не пізніше ніж за 3 доби до запланованої дати госпіталізації повідомляє нову (скориговану) дату планової госпіталізації лікуючому лікарю, який у свою чергу інформує пацієнта.
  2. Планова госпіталізація (консультація) пацієнта – госпіталізація (консультація) за направленням лікаря, що здійснюється за наявності показань для такої госпіталізації відповідно до раніше погоджених дати і часу госпіталізації.
  3. Основні показання для планової консультації (госпіталізації) до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь»:
 • складність діагностики наявного у пацієнта захворювання/стану;
 • необхідність у застосуванні високоспеціалізованих високотехнологічних методів діагностики та лікування, що не можуть бути здійснені амбулаторно чи в закладах вторинної медичної допомоги;
 • відсутність ефекту від застосованого лікування в закладах вторинної медичної допомоги;
 • необхідність проведення різних видів експертиз або стаціонарного обстеження за неможливості провести їх в амбулаторних умовах або в закладах вторинної медичної допомоги, у тому числі антенатальний лікувально-профілактичний скринінг вагітних, лікарсько-трудова експертиза, обстеження за направленням військкомату, суду тощо;
  1. Направлення пацієнтів до відділень КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» у плановому порядку забезпечують:
 • лікарі-спеціалісти закладів вторинної та третинної медичної допомоги;
 • лікарсько-консультативні комісії обласних лікарень.
  1. Планова консультація (госпіталізація) передбачає подання пацієнтом:
 • документа, що посвідчує особу;
 • направлення на консультацію (госпіталізацію) від лікаря первинної або вторинної ланки з позначенням мети консультації (уточнення діагнозу та лікування, експертна оцінка, госпіталізація);
 • медичної документації, яка підтверджує результати досліджень, необхідних для здійснення планової госпіталізації в КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь», відповідно до клінічного протоколу для даного захворювання/стану чи інших документів з медичної практики;
 • виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма N 027/о), затвердженої наказом МОЗ від 29.12.2000 №369 з обов’язковим позначенням (попереднього) діагнозу та результатів обстеження.
 1. Екстрений порядок направлення.
  1. Направлення пацієнта в екстреному порядку до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» здійснюється без попереднього погодження дати і часу госпіталізації (консультації).
  2. Госпіталізація (консультація) пацієнта за екстреними показаннями – госпіталізація (консультація) пацієнта за наявності показань для такої госпіталізації (консультації), що здійснюється без попереднього погодження дати і часу госпіталізації (консультації) незалежно від місця проживання (перебування) пацієнта. Госпіталізація за екстреними показаннями здійснюється цілодобово.
  3. Направлення пацієнтів до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» в екстреному порядку забезпечують:
 • медичні працівники служби швидкої медичної допомоги;
 • лікарі ЦПМСД, лікарі загальної практики – сімейної медицини, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;
 • лікарі спеціалісти закладів вторинної медичної допомоги за необхідності в терміновому використанні високотехнологічних або високоспеціалізованих методів діагностики та лікування.
  1. Основні показання для екстреної госпіталізації до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь»:
 • наявність гострих захворювань і станів, що потребують термінового застосування високотехнологічних методів діагностики та лікування, які не можуть бути забезпечені в закладах вторинної медичної допомоги.
  1. Транспортування пацієнта до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» для госпіталізації (консультації) в екстреному порядку здійснюється санітарним транспортом закладу вторинної медичної допомоги чи службою швидкої медичної допомоги.
  2. Скерування на госпіталізацію (консультацію) до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» передбачає заповнення лікарем або медичним працівником служби швидкої медичної допомоги відповідного направлення на госпіталізацію (консультацію).
  3. Відсутність у пацієнта документів, що засвідчують особу, не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи госпіталізацію та здійсненні госпіталізації чи консультації в екстреному порядку за наявності відповідних показань.
 1. Самостійне звернення пацієнта – звернення пацієнта до КНП «ОЛІЛ м.Маріуполь» без направлення здійснюється безкоштовно в екстреному порядку.
 2. Медичний працівник приймального відділення інформує пацієнта про лікувально-охоронний режим, знайомить з планом лікування та обстеження, про що пацієнт засвідчує особистим підписом та після оформлення необхідної медичної документації направляє до відповідного відділення.
 3. Рішення про госпіталізацію до відділення в плановому порядку приймає та візує своїм підписом завідувач (виконуючий обов’язки), в екстреному порядку – лікар відповідного відділення.