Цветовая схема
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения

Обласний телемедичний центр

Опис

Обласний телемедичний центр у складі КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» засновано відповідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2015 року № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я», та наказу департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації від 15.07.2019 №594 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я Донецької області»

The regional telemedicine center in the CNPO "Mariupol Regional Intensive Care Hospital" was founded according to the order of Ministry of health of Ukraine of 19 October 2015 № 681 "About the statement of normative documents on the application of telemedicine in the health sector" and according to the Order of the health Department of Donetsk regional state administration from 15.07.2019 №594 "On the implementation of telemedicine in health care institutions of Donetsk region»

 Телемедицина — використання комп'ютерних і телекомунікаційних технологій для обміну медичною інформацією. Є одним з найбільш швидко зростаючих сегментів охорони здоров'я в світі (близько 20 % у рік). Використовування сучасних компьютерніх технологій телемедицини в системі практичної охорони здоров'я дозволяє медичним фахівцям віддалено надавати медичну допомогу пацієнтам і обговорювати складні клінічні випадки, проводити профілактику захворювань серед населення, оздоровлення та реабілітацію. А також ця технологія допомагає у питаннях організаційно-методичного забезпечення безперервного дистанційного підвищення кваліфікації лікарів та навчання студентів, розв'язання задач управління охороною здоров'я, пропаганди здоров'я та навчання населення основам медичних знань.

Telemedicine is the use of computer and telecommunication technologies for the exchange of medical information. It is one of the fastest growing healthcare segments in the world (about 20 % per year). Implementation of such modern computer technologies of telemedicine in the system of practical health care allows medical professionals to remotely provide medical care to patients and discuss complex clinical cases, to carry out disease prevention among the population, recovering and rehabilitation . As well as this technology helps in the organizational and methodological support of continuous remote training of physicians and teaching students, solving problems of health and safety management, health promotion and education basics of giving appropriate medical knowledge to population.

За допомогою центру забезпечується висококваліфікований зв’язок з лікувальними закладами усіх рівнів як на території Донецької області так і по всієї України.

With the help of the center provides highly qualified communication with medical institutions at all levels both in the Donetsk region and throughout Ukraine.

 

Приймальні дні і години

Понеділок – п’ятниця з 8 до 16-30

Working time

Monday-Friday from 8:00 till 16:30

 

Контакты закладу

Електронна адреса: telmdna@gmail.com

Телефони координаторів:

Зав.телемедичного центру (067)272-24-68

Мед.директор з лік.частини (097)051-65-01

 

Official Email: telmdna@gmail.com

Mobiles of coordinators:

Head of the center of telemedicine (067)272-24-68

Medical director (097)051-65-01

 

Основні регулюючі документи

-        наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2015 року № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я»

-        наказ департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації від 15.07.2019 №594 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я Донецької області»

-        Положення про Обласний телемедичний центр КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»

  

- order of the Ministry of health of Ukraine dated October 19, 2015 No. 681 " on approval of normative documents on the application of telemedicine in the health sector»

- order of the Department of health of the Donetsk regional state administration dated 15.07.2019 No. 594 "About the introduction of telemedicine in health care institutions of the Donetsk region»

- Regulations on the regional telemedicine center CNPO " Mariupol regional intensive care hospital»