Цветовая схема
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения

Відділ інфекційного контролю

Опис

З метою вдосконалення якості надання та безпеки медичної допомоги та виконання Наказу МОЗ України №1614 від 03.08.2021 р. “Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я”, “Національного плану дій, щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів”, затвердженого розпорядком Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року №116-р. у обласній лікарні інтенсивного лікування з 1 січня 2022 року організовано роботу відділу інфекційного контролю.

In order to improve the quality and safety of medical care and implementation of the Order of the Ministry of Health of Ukraine 141614 of 03.08.2021 "On the organization of infection prevention and infection control in health care facilities", "National Action Plan to combat antimicrobial resistance ”, Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 6, 2019 №116-r. from January 1, 2022 the work of the department of infection control in the medical institution was organized in the regional hospital of intensive care.

Основним завданням ВІК є організація профілактики інфекцій та інфекційного контролю у медичному закладі з метою запобігання поширення інфекційних хвороб у тому числі пов’язаних із наданням медичної допомоги, мікроорганізмів із антимікробною резистентністю та формування культури безпеки

ВІК здійснює епідеміологічний нагляд та введення обліку інфекційних хвороб в установленому порядку, розповсюджує нові дані в області профілактики інфекцій та інфекційного контролю, підтримку культури безпеки, навчання та перевірку знань медичних працівників, щодо профілактики інфекцій пов’язаних із заданням медичної допомоги.

The main task of VIC is to organize infection prevention and infection control in a medical institution in order to prevent the spread of infectious diseases, including those related to the provision of medical care, microorganisms with antimicrobial resistance and the formation of a safety culture.

VIC carries out epidemiological surveillance and registration of infectious diseases in the prescribed manner, disseminates new data in the field of infection prevention and control, maintenance of safety culture, training and testing of knowledge of health professionals on the prevention of infections related to medical care.

Контакти закладу

Електронна адреса: olilvic2022@gmail.com Телефони координаторів: Зав. відділу інфекційного контролю (096)495-09-15 Мед. директор з лік. частини (097)051-65-01 Official Email: olilvic2022@gmail.com Mobiles of coordinators: Head of the center of Infection Control Department (096)495-09-15 Medical director (097)051-65-01

Основні регулюючі документи

- Наказ МОЗ України №1614 від 03.08.2021 р. “Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я” - Наказ МОЗ України №116-р “Національного плану дій, щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів”

Basic regulatory documents

- Order of the Ministry of Health of Ukraine №1614 of 03.08.2021 "On the organization of infection prevention and infection control in health care facilities" - Order of the Ministry of Health of Ukraine №116-r "National Action Plan to Combat Antimicrobial Resistance"